Các dự án của chúng tôi

Chúng tôi có một đội ngũ nhân viên sản xuất và kiểm tra giàu kinh nghiệm để đảm bảo chất lượng.

TĐKT – Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng và CSDL nghiệp vụ Thi đua trực tuyến
TĐKT – Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng và CSDL nghiệp vụ Thi đua trực tuyến
Đây là phần mềm hỗ trợ thực hiện các quy trình, nghiệp vụ trong công tác[...]
Testing – Phần mềm quản lý và tổ chức thi trắc nghiệm Online
Testing – Phần mềm quản lý và tổ chức thi trắc nghiệm Online
Đây là công cụ hỗ trợ nhà trường và các Trung tâm đào tạo quản lý[...]
Đào tạo chuyển đổi số cho 600+ CBQL tỉnh Thái Nguyên
Đào tạo chuyển đổi số cho 600+ CBQL tỉnh Thái Nguyên
Khoá tập huấn công tác chuyển đổi số trong quản lý và điều hành dành cho[...]
Đào tạo chuyển đổi số cho 2.000+ CBGV tỉnh Thái Nguyên
Đào tạo chuyển đổi số cho 2.000+ CBGV tỉnh Thái Nguyên
Thực hiện nhiệm vụ đào tạo nâng cao nhận thức và ứng dụng chuyển đổi số[...]
Phần mềm quản lý hồ sơ minh chứng và hỗ trợ viết báo cáo tự đánh giá Online
Phần mềm quản lý hồ sơ minh chứng và hỗ trợ viết báo cáo tự đánh giá Online
Công cụ hỗ trợ thu thập và lưu trữ các văn bản hồ sơ minh chứng[...]
Phần mềm lấy ý kiến khảo sát các bên liên quan – Survery Online
Phần mềm lấy ý kiến khảo sát các bên liên quan – Survery Online
Hỗ trợ quản lý và tạo lập các câu hỏi khảo sát, phiếu khảo sát các[...]
VSTEP – Phần mềm quản lý ngân hàng đề và tổ chức thi Tiếng Anh 4 kỹ năng
VSTEP – Phần mềm quản lý ngân hàng đề và tổ chức thi Tiếng Anh 4 kỹ năng
Công cụ quản lý ngân hàng đề và hỗ trợ tổ chức thi tiếng anh Vstep[...]
Phần mềm LMS/LCMS hỗ trợ dạy và học theo mô hình kết hợp – Blended learning
Phần mềm LMS/LCMS hỗ trợ dạy và học theo mô hình kết hợp – Blended learning
Blended learning – đây là mô hình tổ chức đào kết hợp giữa đào tạo truyền[...]
top