TĐKT – Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng và CSDL nghiệp vụ Thi đua trực tuyến

Khách hàng
7
Ngày
03/01/2023
Đội ngũ
ICTU Software

DỰ ÁN LIÊN QUAN

Phần mềm lấy ý kiến khảo sát các bên liên quan – Survery Online
Phần mềm lấy ý kiến khảo sát các bên liên quan – Survery Online
Hỗ trợ quản lý và tạo lập các câu hỏi khảo sát, phiếu khảo sát các[...]
Testing – Phần mềm quản lý và tổ chức thi trắc nghiệm Online
Testing – Phần mềm quản lý và tổ chức thi trắc nghiệm Online
Đây là công cụ hỗ trợ nhà trường và các Trung tâm đào tạo quản lý[...]
Phần mềm quản lý hồ sơ minh chứng và hỗ trợ viết báo cáo tự đánh giá Online
Phần mềm quản lý hồ sơ minh chứng và hỗ trợ viết báo cáo tự đánh giá Online
Công cụ hỗ trợ thu thập và lưu trữ các văn bản hồ sơ minh chứng[...]
Phần mềm LMS/LCMS hỗ trợ dạy và học theo mô hình kết hợp – Blended learning
Phần mềm LMS/LCMS hỗ trợ dạy và học theo mô hình kết hợp – Blended learning
Blended learning – đây là mô hình tổ chức đào kết hợp giữa đào tạo truyền[...]
top