Các dự án của chúng tôi

Chúng tôi có một đội ngũ nhân viên sản xuất và kiểm tra giàu kinh nghiệm để đảm bảo chất lượng.

TĐKT – Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng và CSDL nghiệp vụ Thi đua trực tuyến
TĐKT – Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng và CSDL nghiệp vụ Thi đua trực tuyến
Đây là phần mềm hỗ trợ thực hiện các quy trình, nghiệp vụ trong công tác[...]
Testing – Phần mềm quản lý và tổ chức thi trắc nghiệm Online
Testing – Phần mềm quản lý và tổ chức thi trắc nghiệm Online
Đây là công cụ hỗ trợ nhà trường và các Trung tâm đào tạo quản lý[...]
top