Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm của ICTU

Ở đây, quý khách hàng có thể tra cứu bất kỳ hướng dẫn sử dụng của một tính năng nào trong các sản phẩm mà chúng tôi đã cung cấp, nếu không tìm thấy vui lòng đặt câu hỏi, chúng tôi ở đây sẵn sàng giải đáp…

HƯỚNG DẪN MỚI

LCMS v2 – Một số vấn đề thường gặp khi sử dụng LMS của sinh viên
Hướng dẫn người sử dụng là sinh viên khắc phục một số vấn đề thường gặp trong LMS.
LCMS v2 – Một số vấn đề thường gặp trong cập nhật bài giảng môn học
Hướng dẫn người sử dụng là giảng viên khắc phục một số vấn đề thường gặp trong cập nhật môn [...]
LCMS v2 – Một số vấn đề thường gặp trong quản lý lớp học phần
Hướng dẫn giảng viên khắc phục một số vấn đề thường gặp trong quản lý lớp học phần
LCMS v2 – Hướng dẫn giảng viên tạo nhóm lớp học phần
Hướng dẫn người sử dụng là giảng viên thao tác tạo nhóm lớp học phần, thêm sinh viên, xóa sinh [...]
LMS v2 – Hướng dẫn sinh viên thao tác trên Lớp học phần
Hướng dẫn người sử dụng là sinh viên thao tác trên lớp học phần.
LMS v2 – Hướng dẫn sinh viên thao tác trên LMS
Hướng dẫn người sử dụng là sinh viên thao tác trên hệ thống LMS.
top