Các dự án của chúng tôi

Chúng tôi có một đội ngũ nhân viên sản xuất và kiểm tra giàu kinh nghiệm để đảm bảo chất lượng.

Đào tạo chuyển đổi số cho 600+ CBQL tỉnh Thái Nguyên
Đào tạo chuyển đổi số cho 600+ CBQL tỉnh Thái Nguyên
Khoá tập huấn công tác chuyển đổi số trong quản lý và điều hành dành cho[...]
Đào tạo chuyển đổi số cho 2.000+ CBGV tỉnh Thái Nguyên
Đào tạo chuyển đổi số cho 2.000+ CBGV tỉnh Thái Nguyên
Thực hiện nhiệm vụ đào tạo nâng cao nhận thức và ứng dụng chuyển đổi số[...]
top