Phần mềm quản lý hồ sơ minh chứng và hỗ trợ viết báo cáo tự đánh giá Online

Khách hàng
0
Ngày
07/12/2022
Đội ngũ

DỰ ÁN LIÊN QUAN

Phần mềm LMS/LCMS hỗ trợ dạy và học theo mô hình kết hợp – Blended learning
Phần mềm LMS/LCMS hỗ trợ dạy và học theo mô hình kết hợp – Blended learning
Blended learning – đây là mô hình tổ chức đào kết hợp giữa đào tạo truyền[...]
Testing – Phần mềm quản lý và tổ chức thi trắc nghiệm Online
Testing – Phần mềm quản lý và tổ chức thi trắc nghiệm Online
Đây là công cụ hỗ trợ nhà trường và các Trung tâm đào tạo quản lý[...]
Phần mềm lấy ý kiến khảo sát các bên liên quan – Survery Online
Phần mềm lấy ý kiến khảo sát các bên liên quan – Survery Online
Hỗ trợ quản lý và tạo lập các câu hỏi khảo sát, phiếu khảo sát các[...]
top